ที่ 1 แห่งการให้บริการ
ขุด Bitcoin ครบวงจร ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ 1 แห่งการให้บริการขุด Bitcoin
ครบวงจร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

frameframe

ก่อตั้งขึ้นในปี 2017

Cryptodrilling ได้เริ่มขึ้นที่ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2017
โดยการเริ่มเป็นผู้จัดหาเครื่องขุด ASIC ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Cryptodrilling ได้ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ การดูแลเหมือง ซ่อมเครื่อง ไปจนถึงการจัดหาพลังงาน และการเข้าถึงนักลงทุน

โดยในปัจจุบัน Cryptodrilling มุ่งเน้นการจัดหา

พลังงานสะอาด

ราคาถูกในไทยและลาวเพื่อลดภาระค่าไฟของนักลงทุน รวมถึงมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานที่ ออสเตรเลียและอเมริกา เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

การบริการ

สนใจบริการของเรา?
ทีมเราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกย่างก้าว

0/1000

* ทีมของเราจะตอบกลับคุณทาง LINE หรือ email ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ